Skip to main content

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen

Datum van publicatie: 28-11-2016

Provinciale Staten van Groningen hebben de uitgaven in het sociale domein in de periode 2009-2016 met € 8 miljoen teruggebracht. De provincie is gestopt met gebiedsgerichte welzijns- en zorgprojecten. De verwachting dat gemeenten het gebiedsgerichte werken volledig zouden overnemen, is niet uitgekomen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen geweest van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen in het sociale domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf