Skip to main content

Op eigen kracht, onderzoek naar sociale wijkzorgteams

Datum van publicatie: 16-10-2015

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag. In dit rekenkameronderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van de voorwaarden voor doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) functioneren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de sociale wijkzorgteams?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
Onderzoek door
Rekenkamer zelf