Skip to main content

Op het juiste spoor en volgens schema?

Datum van publicatie: 11-05-2014

Een onderzoek naar de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er zicht op de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen en raadsbesluiten over rekenkamerrapporten in de periode 2007-2012?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf