Skip to main content

Op weg naar een beter subsidiebeleid

Datum van publicatie: 14-09-2009

De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatschappelijke organisaties is ultimo 2008 een BFC-contract afgesloten. Nadat de gemeente een aantal jaren deze benadering heeft gehanteerd in haar subsidiebeleid heeft de RKC besloten te onderzoeken hoe de gemeente en de subsidieontvangers de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan ervaren.

Centrale onderzoeksvraag

Wordt het BCF-subsidiebeleid door de ontvangers en de gemeente als doelmatig en doeltreffend ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)