Skip to main content

Op weg naar een inclusieve gemeente Nijkerk

Datum van publicatie: 2024-01-18

De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Nijkerkse Inclusie Agenda. De inclusie agenda gaat over het verbeteren van de fysieke, schriftelijke/digitale en sociale toegankelijkheid van de gemeente. Eind 2017 heeft de gemeenteraad de inclusie agenda vastgesteld. Toen zijn er activiteiten uitgevoerd waarmee men de toegankelijkheid en inclusie in Nijkerk wilde verbeteren. Maar sinds 2020 zijn de meeste zichtbare activiteiten gestopt en beleidsdoelen zijn veelal niet gehaald. De rekenkamer acht het waarschijnlijk dat een aantal voornemens uit de Inclusie Agenda niet is uitgevoerd doordat er sinds 2020 geen ambtelijke coördinatie meer voor was. De gemeente voldoet wel grotendeels aan de wettelijke verplichtingen die er zijn voor toegankelijkheid. Doelgroepen, de ervaringsdeskundigen, worden weinig betrokken als de gemeente nieuw beleid ontwikkelt. Terwijl beleid óver een doelgroep meer succesvol is als het gemaakt wordt mét de doelgroep. De rekenkamer adviseert om de inclusie agenda te actualiseren en een ambtelijk aanjager aan te stellen. Ook raadt de rekenkamer de gemeente aan om de doelgroepen, de ervaringsdeskundigen, te betrekken bij beleid, zodat zij meedenken en adviseren over toegankelijkheid.

Centrale onderzoeksvraag

Welke verbeteringen heeft de gemeente sinds 2018 doorgevoerd op het gebied van fysieke, schriftelijke/digitale en sociale/mentale toegankelijkheid en in hoeverre voldoet zij aan (wettelijke) eisen voor toegankelijkheid? Waar zijn verbeteringen mogelijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf