Skip to main content

Opdrachtgeverschap BRZO beschouwd

Datum van publicatie: 08-07-2016

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop het opdrachtgeverschap voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zeeland is vormgegeven.

Centrale onderzoeksvraag

Vult de provincie Zeeland haar rol als bevoegd gezag voor het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) -waaronder het opdrachtgeverschap voor de Brzo-omgevingsdienst- adequaat uit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer zelf