Skip to main content

Openbaar, tenzij – provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 02-06-2014

De Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies de regels omtrent geheimhouding volgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om PS en GS handvatten te bieden voor het verbeteren van de procedures rondom geheimhouding.

Centrale onderzoeksvraag

Volgt de provincie de regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf