Skip to main content

Opvolging Aanbevolen

Datum van publicatie: 20-05-2014

De Delftse Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)