Skip to main content

Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Medemblik, periode 2012 -2014

Datum van publicatie: 09-11-2015

De rekenkamercommissie (RKC) heeft de opvolging of doorwerking van drie eerdere onderzoeken in de gemeente Medemblik onderzocht. Het betreft de onderzoeken naar: multifunctionele accommodaties , ontwikkelingen rond de decentralisaties in het sociale domein en grondbeleid. Het opvolgingsonderzoek laat zien hoe de eerdere onderzoeksrapporten zijn behandeld in raadsbesluiten, op welke manier aanbevelingen zijn overgenomen en in hoeverre de aanbevelingen inmiddels zijn opgevolgd. Daarnaast gaat het in op het samenspel tussen raad, college en RKC. Dit leidt tot een aantal suggesties om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken en beter grip te houden op de opvolging van RKC-rapporten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe zijn de aanbevelingen van RKC-onderzoeken behandeld, welke besluiten zijn genomen en hoe is daaraan uitvoering gegeven? Daarnaast: op welke manier kan het samenspel tussen raad, college en RKC bijdragen aan opvolging van RKC-onderzoeken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf