Skip to main content

Opvolgingsonderzoek aansturing welzijnsinstellingen

Datum van publicatie: 03-11-2016

De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam publiceerde in juni 2012 het rapport Aansturing welzijnsinstellingen. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college en de dagelijkse besturen van de stadsdelen uitvoering hebben gegeven aan de vijf aanbevelingen uit dit rapport.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate zijn de aanbevelingen door de dagelijkse besturen van de stadsdelen overgenomen?
2. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
3. In welke mate is door het College van B&W en de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf