Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Datum van publicatie: 11-10-2018

In 2014 publiceerde de RMA Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In 2018 voerden wij een opvolgingsonderzoek uit waarin wij de gemeenteraad op de hoogte stellen over de wijze waarop het college opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer uit 2014?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf