Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam

Datum van publicatie: 20-02-2014

Ruim drie jaar na het verschijnen van het rapport ‘Armoedebeleid in Amsterdam. De inzet van inkomensondersteunende maatregelen’ onderzocht de rekenkamer op welke wijze het college uitvoering heeft gegeven aan de tien aanbevelingen uit het rapport.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf