Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Datum van publicatie: 01-07-2014

Ruim drie jaar na het rapport ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen – een aaneenschakeling van processen‘ onderzocht de rekenkamer hoe het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisselingen behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf