Skip to main content

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Amsterdam

Datum van publicatie: 25-09-2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek de Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit 2009 door het college van B en W zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek uit 2009 aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate heeft het college van B en W uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf