Skip to main content

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad

Datum van publicatie: 30-10-2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Zaanstad zijn nageleefd.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek uit 2009 aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate heeft het college van B en W uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf