Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

Datum van publicatie: 26-02-2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Handhaving openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West en Oost zijn uitgevoerd. Bij beide stadsdelen bleek dit niet volledig het geval. Stadsdeel Nieuw-West is wel verder met het uitvoeren van de aanbevelingen dan stadsdeel Oost.

Centrale onderzoeksvraag

1 In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
2 In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf