Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam

Datum van publicatie: 29-06-2016

Met dit onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit ons rapport van juni 2011. In dit rapport zijn zeven aanbevelingen opgenomen (zes aanbevelingen waarvan één aanbeveling bestaat uit twee onderdelen).

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf