Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden

Datum van publicatie: 17-04-2017

De RMA publiceerde in mei 2013 het rapport Nazorg aan gedetineerden, met daarin 5 aanbevelingen voor het college van b&w. Om te achterhalen in welke mate uitvoering is gegeven aan deze aanbevelingen, hebben wij een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf