Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

Datum van publicatie: 14-12-2017

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met daarin vijf aanbevelingen. In 2017 voerde de rekenkamer een opvolgingsonderzoek uit naar de opvolging van deze aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag 1: In welke mate heeft het oorspronkelijke onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
Onderzoeksvraag 2: Hoe hebben de proceskosten zich verder ontwikkeld en worden ze goed beheerst?
Onderzoeksvraag 3: In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het oorspronkelijke rapport van
de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf