Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Rekenkamerrapporten 2014-2018

Datum van publicatie: 23-6-2020

Voerde het college raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken uit en zorgde dat voor de nodige verbeteringen? Hoe is opvolging en bewaking van raadsbesluiten geborgd en welke lessen zijn te trekken voor doorwerking van rekenkameronderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de opvolging en doorwerking van 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 en wat leren we daarvan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf