Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad

Datum van publicatie: 15-06-2016

De Rekenkamer Zaanstad publiceerde in juli 2012 het rapport Riolering in Zaanstad. In dit rapport zijn acht aanbevelingen opgenomen. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan deze aanbevelingen. In dit opvolgingsonderzoek concludeert de rekenkamer dat het college vijf aanbevelingen volledig heeft uitgevoerd, één aanbeveling gedeeltelijk heeft uitgevoerd en dat twee aanbevelingen nog in uitvoering zijn.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf