Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte

Datum van publicatie: 26-03-2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Schoonhouden openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West Oost, West en Zuid zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd behalve de aanbevelingen over verbetering van de kostenefficiency en het beeldvegen.

Centrale onderzoeksvraag

1 In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
2 In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf