Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs in stadsdeel West

Datum van publicatie: 05-11-2013

De rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen zijn uitgevoerd, die ze deed in het onderzoek ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs in stadsdeel West’ in 2010. De meeste aanbevelingen blijken nu uitgevoerd. De rekenkamer vraagt om aandacht voor de evaluatie van de verzelfstandiging en het toezicht op het openbaar onderwijs.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling
en behandeling in de stadsdeelraad?
2. In welke mate is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf