Skip to main content

Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

Datum van publicatie: 02-04-2014

De rekenkamer onderzocht of voormalige dagelijks besturen van de stadsdelen Nieuw-West, West en Zuid de aanbevelingen hebben uitgevoerd, die de rekenkamer in 2010 deed in 3 onderzoeken over de exploitatie van het Sloterparkbad, het SportPlaza Mercator en het De Mirandabad.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraad?
2. In welke mate is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf