Skip to main content

Opvolgingsonderzoek

Datum van publicatie: 2023-09-13

In dit opvolgingsonderzoek is de opvolging bezien van de aanbevelingen uit vier eerdere BUCH-brede onderzoeken:
• Burgerparticipatie in de BUCH-gemeenten (maart 2018),
• GGD Hollands Noorden- Financiële risico’s in perspectief (juni 2020),
• Inhuur externen (september 2020),
• Klachtenbehandelingsstructuur (oktober 2020).
De opvolging bleek heel behoorlijk te zijn. Enkele aanbevelingen zijn opnieuw aan de raden voorgelegd.
Tevens is gekeken naar het patroon van de besluitvormingsprocessen. Het bleek dat in enkele gemeenten niet alle rapporten door de raden waren besproken en er dus geen afdwingbare besluiten waren genomen. Dat ‘lek’ is lopende het onderzoek gedicht. Alle vier de raden hebben besloten dat elk rapport eindigt met besluiten van de raden.

Centrale onderzoeksvraag

Welke besluiten hebben de BUCH-gemeenteraden genomen naar aanleiding van de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie aan de onderzoeksrapporten heeft verbonden en op welke wijze heeft het bestuur daaraan uitvoering gegeven? Biedt het besluitvormingsproces aanknopingspunten voor verbetering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Frank van der Knaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf