Skip to main content

Opvolgonderzoek Evaluatie Beleid Veilig uitgaan in Alkmaar

Datum van publicatie: 10-10-2013

In 2010 heeft de rkc haar rapport ‘Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar gepubliceerd’. In het opvolgonderzoek is gekeken in hoeverre het college en de raad de aanbevelingen hebben gerealiseerd. Uit het opvolgonderzoek blijkt, dat zowel raad als college slechts in bepeerkte mate uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is drieledig:
1. Heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek en de opdracht in het besluit van de raad van september 2010?
2. heeft de raad uitvoering gegeven aan de aanbevelingen over kaderstelling en controle?
3. heeft de raad de voortgang van de uitvoering van zijn besluit bewaakt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)