Skip to main content

Opvolgonderzoek Evaluatie risicomanagement grote projecten

Datum van publicatie: 09-12-2015

In 2012 heeft de rekenkamercommissie een evaluatie naar het risicomanagement bij grote projecten uitgevoerd. In het opvolgonderzoek wordt ingegaan hoe de raad en het college zijn omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport uit 2012.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze zijn de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en de besluiten van de raad van september 2012 door het college in acht genomen bij de verdere professionalisering van risicomanagement van grote projecten en is heirmee de kwaliteit van risicomanagement verbeterd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Joke Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)