Skip to main content

Oranje is het nieuwe groen: onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

Datum van publicatie: 02-10-2017

Op diverse onderdelen zoals Ambitie versus realisatie, uitvoering, participatie, lerend vermogen en toekomst kunnen conclusies worden getrokken. Ambitie versus realisatie: doelstellingen zijn nog niet meetbaar en niet SMART geformuleerd, in de uitvoering zijn verbeteringen mogelijk, de participatie met partners is positief, maar moet minder vrijblijvend. Op het gebied van lerend vermogen: positief, systematiek kan nog ingebracht worden en op gebied van toekomst: verbeterpunten zijn geconstateerd en aangepakt, mede op basis van (inter)nationale afspraken.

Centrale onderzoeksvraag

Ligt Arnhem op koers met Energy made in Arnhem (EMiA)?
Wat kan Arnhem leren van andere gemeenten met betrekking tot EMiA?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Maartje van Lieshout
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Ecorys