Skip to main content

Organisatieontwikkeling in Zaanstad

Datum van publicatie: 21-11-2013

De gemeente Zaanstad heeft voor de haar gewenste organisatieontwikkeling geen standaard benadering gekozen. Er is een weg ingeslagen zonder een duidelijk vooraf opgesteld plan en met meer nadruk op de inbreng van medewerkers in het proces.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het proces van organisatieontwikkeling in Zaanstad vormgegeven en in hoeverre speelt de gemeente adequaat in op kansen en risico’s van deze aanpak?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huzinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf