Skip to main content

Organisatorische knelpunten handhavingsdossiers

Datum van publicatie: 05-03-2015

Onderzoek naar organisatorische knelpunten met betrekking tot het afhandelen van de handhavingsdossiers 2010-204

Centrale onderzoeksvraag

Breng de organisatorische oorzaken in kaart die verband houden met het ontstaan van achterstanden binnen het werkgebied handhaving en geef oplossingsrichtingen aan, zodat dergelijke achterstanden in de toekomst niet meer voorkomen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zuid Limburg
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Maurice Cobben
Onderzoek door
Rekenkamer zelf