Skip to main content

Oriëntatie informatieveiligheid

Datum van publicatie: 06-07-2017

De rekenkamer verrichte een kort onderzoek naar de mate waarin de gemeente Zeist aandacht en beleid heeft voor informatieveiligheid. De rekenkamer stelde hiertoe schriftelijke vragen aan het college en bood de beantwoording voorzien van een eigen reactie aan, aan de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Zeist het beleid ten aanzien van informatieveiligheid vorm gegeven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Brenda Bouwhuis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf