Skip to main content

Oriëntatie rekenkamercommissie onderzoeksplicht artikel 213a Gemeentewet

Datum van publicatie: 22-09-2015

Het doel van de wetgever met artikel 213a Gemeentewet is dat gemeenten doelmatiger en doeltreffender gaan werken en dat bijgedragen wordt aan de publieke verantwoording over de gemeentelijke uitvoering van beleid. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre aan de wet wordt voldaan.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet de gemeente Amersfoort aan de 213a-verplichting?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf