Skip to main content

Oriënterend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie

Datum van publicatie: 28-02-2017

De Rekenkamercommissie heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Overbetuwe de bibliotheek aanstuurt via subsidie en controleert.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzocht is de werkwijze rond de verstrekking en vaststelling van de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek; dat is namelijk hét sturingsinstrument dat de gemeente inzet in de richting van de bibliotheek. Om de gehanteerde werkwijze te beoordelen, zijn de lessen voor effectieve subsidies die eerder door de Rekenkamer Nijmegen zijn gedestilleerd – uit een analyse van bijna twintig rekenkamerrapporten – hierbij als uitgangspunt genomen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf