Skip to main content

Ouder worden in Schiedam

Datum van publicatie: 13-06-2019

Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat, een explorerend onderzoek, zonder nornenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor de conclusies en aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate en op welke wijze geeft de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van (groepen) ouder inwoners in Schiedam aanleiding tot specifieke beleidsmatige aandacht, gegeven de algemene doelstellingen van de Wmo 2015?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
7 zebra’s