Skip to main content

Ouderenwelzijn

Datum van publicatie: 2023-08-15

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Rekenkamercommissie Maassluis (RKC). Directe aanleiding vormden de zorgen of het aanbod wel voldoende aansloot bij wat oudere inwoners van Maassluis nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Als grootste welzijnsaanbieder speelt Stichting Seniorenwelzijn een belangrijke rol in de uitvoering. In het rapport is in de volle breedte beleid en uitvoering van ouderenwelzijn in Maassluisbelicht.

Centrale onderzoeksvraag

“Hoe en in welke mate draagt het huidige beleid en de huidige uitvoering van beleid bij aan het ouderenwelzijn in Maassluis, en waar liggen eventueel mogelijkheden ter verbetering van dat beleid en die uitvoering?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Maassluis
Ingestuurd door
Eline van Marle (secretaris)
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lysias