Skip to main content

Over Sturing: opvolging aanbevelingen commissie Hermans

Datum van publicatie: 31-03-2016

De rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland heeft onderzocht in hoeverre de aanbevelingen zoals die in 2010 gedaan zijn door de commissie Hermans door het college van burgemeester en wethouders zijn opgevolgd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen die de commissie Hermans in 2010 heeft gedaan geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf