Skip to main content

Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincies Gelderland en Overijssel

Datum van publicatie: 18-12-2006

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een onderzoek afgerond naar het provinciale beleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding. In zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is bekeken hoe het verdrogingsbeleid de afgelopen jaren is vormgegeven. Ook is onderzocht in hoeverre het verdrogingsbeleid is afgestemd met waterschappen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het verdrogingsbeleid vormgegeven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf