Skip to main content

Parkeerbeheer. De route naar verzelfstandiging en privatisering

Datum van publicatie: 07-10-2015

De rekenkamer onderzocht de verzelfstandiging en privatisering van het fiscale parkeerbeheer.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre was de besluitvorming over de verzelfstandiging en aanbesteding van het parkeerbeheer in Amsterdam van voldoende kwaliteit.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf