Skip to main content

Participatie in Doetinchem

Datum van publicatie: 24-02-2020

De rekenkamercommissie Doetinchem heeft onderzocht hoe de gemeente omgaat met overheids- en burgerparticipatie. Enerzijds door terug te kijken op afgeronde trajecten, anderzijds door te kijken naar participatie bij de aanstaande Omgevingswet.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe gaat de gemeente Doetinchem om met overheids- en burgerparticipatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Erna Radstaak, secretaris rekenkamercommissie Doetinchem
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ