Skip to main content

Participatie in Enschede

Datum van publicatie: 30-03-2017

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar burgerparticipatie uitgevoerd.
Dit onderzoek heeft een tweetal waardevolle en praktisch toepasbare hulpmiddelen opgeleverd, die door raad, college en ambtenaren kunnen worden gebruikt.

Centrale onderzoeksvraag

1. Aan welke voorwaarden moet een onderwerp voldoen om zich te kwalificeren voor participatie in de beleidsvorming en welke vormen van participatie kunnen gehanteerd worden?
2. Welke instrumenten heeft de gemeente bij de ontwikkeling van de Enschedese binnenstad sinds 1998 ingezet om belanghebbenden te betrekken bij het beleidsvormings)proces en in hoeverre is daardoor het proces beïnvloed?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
N. van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Think public
Onderzoeksbureau 2
Saxion