Skip to main content

Participatie Werk aan de winkel

Datum van publicatie: 19-03-2019

Eindhoven heeft participatietaken bijna geheel buiten de gemeente belegd. De rekenkamer pleit in dit onderzoek voor het met urgentie en daadkracht verbeteren van de match tussen vraag en aanbod, de keten en de regierol van de gemeente

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Eindhovens participatiebeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
tineke van den biggelaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BEA