Skip to main content

Participatiewet en verantwoording

Datum van publicatie: 11-11-2014

Hoorn loop met de invoering van de Participatiewet een aantal risico’s. Dit zijn deels financiële risico’s (m.n. het risico op budgetoverschrijding) maar ook beheersmatige en bestuurlijke risico’s (m.n het risico dat de raad onvoldoende info krijgt).

Centrale onderzoeksvraag

Met welke informatie worden de uitgaven, prestaties en effecten van de Participatiewet inzichtelijk gemaakt en hoe kan deze informatie op efficiënte wijze gebundeld worden zodat het de gemeenteraad in staat stelt controle uit te oefenen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies