Skip to main content

Participatiewet en verantwoording

Datum van publicatie: 05-11-2014

Met dit rapport heeft de rekenkamercommissie de gemeente Hoorn kunnen versterken in de voorbereiding op de decentralisatie per 1 januari 2015. Het onderzoek is vooral gericht op de verantwoording over de uitvoering van Participatiewet en de controlerende rol van de
gemeenteraad daarbij ten gunste van het uiteindelijke doel: optimale ondersteuning van de doelgroep van de Participatiewet.

Centrale onderzoeksvraag

“Met welke informatie worden de uitgaven, prestaties en effecten van de Participatiewet inzichtelijk gemaakt en hoe kan deze informatie op efficiënte wijze gebundeld worden zodat het de gemeenteraad in staat stelt controle uit te oefenen?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Aarjen Slot
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar