Skip to main content

Passend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Datum van publicatie: 23-02-2017

Onderzoek naar de aanpak van het passend onderwijs in ’s-Hertogenbosch en de rol van de gemeente hierin. Hoe het passend onderwijs is georganiseerd, welke rollen en verantwoordelijkheden partijen hebben en welke rol de raad speelt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de gemeente bij aan het stelsel van passend onderwijs en benut zij kansen door adequaat verbinding te leggen met het brede sociaal domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Dhr. drs. H.W.M. Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
SeinstraVandelaar