Skip to main content

P&C -cyclus

Datum van publicatie: 2023-05-30

De P&C-cyclus vormt het belangrijkste instrument van de gemeenteraad om kaders te stellen en te controleren. Inhoud en financiën worden
daarbij verbonden. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de doelen, resultaten, de financiële vertaling en stand van zaken. Het doel van het onderzoek is inzicht te bieden in de opzet en werking van de P&C cyclus in Bronckhorst en aanbevelingen te doen voor verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre stelt de huidige P&C cyclus de gemeenteraad van Bronckhorst in staat doelmatig en doeltreffend te sturen en te controleren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Bronckhorst
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Esther Koeslag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
IdeeVersa