Skip to main content

Pilots in de gemeente Leerdam: een onderzoek naar grip op de uitvoering van Pilots in Leerdam

Datum van publicatie: 22-01-2016

Het onderzoek richt zich op het proces van totstandkoming van een pilot, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere (externe) partijen. Vanuit dat proces gaat het dus om de wijze hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden over de gestelde verwachtingen versus de uitkomst van de pilot en de implementatie van de resultaten in een vervolgtraject.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt het resultaat van de door de gemeente Leerdam uitgezette pilots doeltreffend en doelmatig bij aan de ontwikkeling en de implementatie van het door de gemeente Leerdam uitgevoerde beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
O. Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf