Skip to main content

Planning en Control Functie gemeente Leerdam

Datum van publicatie: 12-01-2010

De rekenkamer van de gemeente Leerdam heeft onderzoek verricht naar de planning en control functie met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk handelen alsook van d

Centrale onderzoeksvraag

Hoe valt de werking van de planning en control functie van de gemeente Leerdam te verklaren en mogelijkerwijs te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Odette Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf