Skip to main content

Prachtige prikkels: Klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard

Datum van publicatie: 2021-05-20

Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad inzicht te verschaffen in hoe de praktijk en de (formele) organisatie van de klachtbehandeling er in de gemeente Krimpenerwaard uitziet. Er is gewerkt met een normenkader. Gebruikte onderzoeksmethoden: desk research, interviews en een analyse van klachtdossiers.

Kernboodschap: Klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard verloopt doorgaans zorgvuldig. Wel constateert de Rekenkamercommissie een aantal belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de dossiervorming over klachten en het afhandelen van klachten binnen de wettelijke termijnen. De Rekenkamercommissie geeft aanbevelingen die de gemeente in staat stellen meer te leren van klachtbehandeling.

Centrale onderzoeksvraag

Stelt de gemeente Krimpenerwaard haar inwoners voldoende in staat een klacht in te dienen, is de behandeling van klachten zorgvuldig en dienstverlenend en op welke wijze leert de gemeente van de ingediende klachten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Patricia Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf