Skip to main content

Privacy in het Sociaal Domein

Datum van publicatie: 06-02-2017

B&W van Blaricum, Eemnes en Laren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de privacyborging in het sociaal domein van hun burgers. Uitvoeringsorganisaties zijn Huizen en Amersfoort. Hoe is de privacy juridisch geborgd?

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is in het licht van de toegenomen decentralisatie en verdergaande digitalisering de privacy van burgers juridisch geborgd binnen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en op welke punten behoeft dit verbetering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Janny Schreiber-van der Heul
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling