Skip to main content

Privacy made in [Arnhem]. Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein.

Datum van publicatie: 13-02-2017

Arnhem heeft privacy en informatieveiligheid een goede plek gegeven in kaders, bestuur, beleid en organisatie. Tegelijkertijd zijn enkele risico’s geduid, die een negatieve invloed kunnen hebben op de doeltreffendheid van het beleid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de informatieveiligheid en het privacybeleid in het sociaal domein van de gemeente Arnhem doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Maartje van Lieshout
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem